Hlavná charakteristika Universu

Povrchová úprava
poplastovaný na pozinkovanej oceli

Dĺžka stĺpika
0,75 - 3,75 m

Priemer stĺpika
38; 48 a 60 mm

Dĺžka vzpery
1,00 - 3,50 m

Priemer vzpery
38 a 48 mm

Základná farba
zelená (RAL 6005) a biela (RAL 9010)

Ostatné farby
možnosť výberu z 200 farieb škály RAL

STĹPIK UNIVERS

výška
stĺpika
(m)

dostupný
priemer stĺpika
(mm)

profil
stĺpika
(mm)

 
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

 

 ? 38 
? 38
? 38
? 38
? 38 - ? 48
? 38 - ? 48
? 48 - ? 60
? 48 - ? 60
? 48 - ? 60
? 48 - ? 60
? 60
? 60
? 60

 ZHODA SO STĹPIKOM UNIVERS

VŠETKY TYPY PLOTOV

výška
pletiva
(m)

dĺžka stĺpika
na hlboké
zabetónovanie
(m)

dĺžka stĺpika
s navarenou
platňou
(m)

priemer
stĺpika
(mm)

dĺžka
vzpery
(m)

 priemer
vzpery
(mm)

0,50
0,80
1,00
1,20
1,25
1,40
1,50
1,75
1,80
2,00
2,25
2,50
3,00

 

1,00
1,25
1,50
1,75
1,75
2,00
2,00
2,25
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50 a 3,75
0,55
0,85
1,05
1,25
1,25
1,45
1,55
1,80
1,85
2,05
2,30
2,55
3,05
? 38
? 38
? 38
? 38 - ? 48
? 38 - ? 48
? 38 - ? 48
? 38 - ? 48
? 48 - ? 60
? 48 - ? 60
? 48 - ? 60
? 48 - ? 60
? 48 - ? 60
 ? 60
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,50

 

? 38
? 38
? 38
? 38
? 38
? 38
? 38
? 38
? 38
? 48
? 48
? 48
? 48

 

začiatočný a koncový
stĺpik UNIVERS
+ 1 vzpera UNIVERS

priebežný
stĺpik UNIVERS

rohový  a znovunapínací stĺpik UNIVERS
+ 2 vzpery UNIVERS

    

1 x začiatočný stĺpik UNIVERS
+ 1 vzpera UNIVERS

1 x koncový stĺpik UNIVERS
+ 1 vzpera UNIVERS

priebežný stĺpik UNIVERS každého 2 - 2,5m 

1 x rohový stĺpik UNIVERS
+ 2 vzpery UNIVERS

1 x znovunapínací stĺpik UNIVERS
+ 2 vzpery UNIVERS
každých 25 m

PRÍSLUŠENSTVO PRE VZPERU / BE UNIVERS

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

manžeta pre rúrku ? 38mm a ? 48mm, objímka
so skrutkou a maticou ? 38mm, ? 48mm a ? 60mm

 spinky UNIVERS a kliešte UNIVERS

Univerzálnosť
Stĺpik UNIVERS umožňuje veľmi jednoduchú montáž plota. Po celej dĺžke stĺpika sú v pravidelných rozostupoch umiestnené žliabky, do ktorých sa pomocou spiniek UNIVERS a klieští UNIVERS prichytáva pletivo. Práve jednoduchosť montáže je riešením, ktoré zodpovedá nielen nárokom zákazníka, ale aj požiadavkám terénu. Jeho veľkou prednosťou je pevnosť, ktorú vám zaručí zvolenie správnej výšky.

Referencie