Hlavná charakteristika Fluidexu

Konečná úprava
vysokopriľnavý plast na pozinkovanej oceli

Veľkosť očka
 
50 mm kosoštvorec

Balenie 
25 m rolky

Osadením pletiva spletenými hrotmi smerom nahor môžete zvýšiť jeho bezpečnostnú funkciu.

Konečná úprava

? drôtu (mm)

Veľkosť  očka
(mm)

Výška (m)

Typ pletiva

Zelená - vysokopriľnavý plast
na pozinkovanej oceli
2,2

50 x 50

1,25; 1,50
1,60; 1,80
2,00;  

FLUIDEX 522 PRO

Zelená - vysokopriľnavý plast
na pozinkovanej oceli
2,4 50 x 50
1,00; 1,25
1,50; 1,75
2,00; 2,50
FLUIDEX 524
Zelená - vysokopriľnavý plast
na pozinkovanej oceli
2,9 50 x 50
 
1,00; 1,25
1,50; 1,75
2,00; 2,50
FLUIDEX 529
Zelená - vysokopriľnavý plast
na pozinkovanej oceli
3,7 50 x 50
 
1,50; 1,75
2,00; 2,50
3,00  
FLUIDEX 537
Zelená - vysokopriľnavý plast
na pozinkovanej oceli
4,4 50 x 50
 
1,50; 2,00
2,50  
FLUIDEX 544

 

ODPORÚČANÉ STĹPIKY

Stĺpik UNO

výška
pletiva

dĺžka
stĺpika

dĺžka
vzpery

vhodné oplotenie

 
Stĺpik Uno
? 38 mm
PVC / rúrka
pre vzperu
? 38 mm
0,50
1,00 - 1,20
1,25 - 1,60
1,75 - 1,80
1,50
1,50
2,00
2,20
-
2,00
2,00
2,50
Extrudex, Fluidex,
Vertikal,Horizontal, 
Axial, Super,Unita Forte,
Unita Soft PVC,
Arizona PVC, Aravis,
Armor, Vitalis
Stĺpik Uno
? 48 mm
PVC / rúrka
pre vzperu
? 48 mm
0,50
1,00 - 1,20
1,25 - 1,60
1,75 - 2,00
1,50
1,50
2,00
2,50
-
2,00
2,00
2,50
Extrudex, Fluidex,
Vertikal,Horizontal, 
Axial, Super,Unita Forte,
Unita Soft PVC,
Arizona PVC, Aravis,
Armor, Vitalis
Doplnky k stĺpiku UNO príchytka pre stĺpik - na prichytenie pletiva,
napínacieho drôtu k stĺpiku
objímka PVC priemeru ako stĺpik
manžeta PVC priemeru ako rúrka pre vzperu
platňa pre stĺpik ? 48 mm PVC
platňa pre vzperu ? 48 mm PVC
bavolet I jednoramenný ? 48 mm PVC
bavolet V dvojramenný ? 48 mm PVC
úchyt na betónový panel Zn
Stĺpik UNIVERS

výška
pletiva

dĺžka
stĺpika pre hĺbkové
zabetónovanie

dĺžka
stĺpika s
navarenou
platňou

dĺžka
vzpery

vhodné oplotenie
Stĺpik UNIVERS
? 38 mm
PVC / rúrka pre vzperu
UNIVERS
? 38 mm
0,50
0,80
1,00
1,00
1,25
1,50
0,55
0,85
1,05
1,00
1,00
1,50
Extrudex, Fluidex,
Vertikal, Horizontal,
Axial Super, 
Unita Forte,
Unita Soft PVC, 
Armor,  Arizona PVC, Bastille,
Provence, Vitalis.
Stĺpik UNIVERS
? 38 mm -
? 48 mm PVC
/ rúrka pre vzperu
UNIVERS
? 38 mm
1,20 - 1,25
1,40
1,50
1,75
2,00
2,00
1,25
1,45
1,55
1,50
1,50
2,00
Extrudex, Fluidex,
Vertikal, Horizontal,
Axial Super, 
Unita Forte,
Unita Soft PVC, 
Armor,  Arizona PVC, Bastille,
Provence, Vitalis.
Stĺpik UNIVERS
? 48 mm - 
? 60 mm PVC 
/ rúrka pre vzperu
UNIVERS
? 38 mm
1,75
1,80
2,25
2,25
1,80
1,85
2,00
2,00
Extrudex, Fluidex,
Vertikal, Horizontal,
Axial Super,
Unita Forte,
Unita Soft PVC,
Armor,  Arizona PVC, Bastille,
Provence, Vitalis.
Stĺpik UNIVERS
? 48 mm - 
? 60 mm PVC 
/ rúrka pre vzperu
UNIVERS
? 48 mm
2,00
2,25
2,50
2,50
2,75
3,00
2,05
2,30
2,55
2,50
2,50
3,00
Extrudex, Fluidex,
Vertikal, Horizontal,
Axial Super, 
Unita Forte,
Unita Soft PVC, 
Armor,  Arizona PVC, Bastille,
Provence, Vitalis.
Stĺpik UNIVERS
? 60 mm PVC 
/ rúrka pre vzperu
UNIVERS
? 48 mm

3,00

3,50 - 3,75

3,05

3,50

Extrudex, Fluidex,
Vertikal, Horizontal,
Axial Super, 
Unita Forte,
Unita Soft PVC, 
Armor,  Arizona PVC, Bastille,
Provence, Vitalis.
Doplnky k stĺpiku 
UNIVERS
objímka PVC priemeru ako stĺpik
manžeta PVC priemeru ako rúrka pre vzperu
spinka Univers - na prichytenie pletiva k stĺpiku
kliešte Univers
bavolet I jednoramenný (rovný, interiérový, exteriérový) ? 48mm, ? 60mm PVC
bavolet V dvojramenný ? 48mm, ? 60mm PVC

Výška FLUIDEXU (m)

1,00

1,25

1,50

1,60

1,75

1,80

2,00

2,50

3,00

 

Dĺžka stĺpika
TE* (m)

Dĺžka vzpery
L pre stĺpik TE*  (m)

1,45

1,50

1,75

1,50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,25

2,25

2,25

2,25

2,50

2,25

-

-

-

-


Dĺžka stĺpika LINEA (m)

Dĺžka vzpery LINE 
(m)

1,50

2,00

-

-

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

-

-

-

-


Dĺžka stĺpika ŠTANDARD (m)

Dĺžka vzpery ŠTANDARD (m)

-

-

-

-

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

-

-

-

-
 
Dĺžka stĺpika UNIVERS ? 38 (m)

Dĺžka stĺpika UNIVERS ? 48 (m)

Dĺžka stĺpika UNIVERS ? 60 (m)

Dĺžka vzpery UNIVERS ? 38 (m)

Dĺžka vzpery UNIVERS ? 48 (m)
 1,50

-

-

1,50

-
 1,75

1,75

-

1,50

-
2,00

2,00

-

2,00

-
2,00

2,00

-

2,00

-
-

2,25

2,25

2,00

-
 -

2,25

2,25

2,00

-
 -

2,50

2,50

-

2,50
 -

3,00

3,00

-

3,00
 -

-

3,50

-

3,50* FLUIDEX + TE = ideálna kombinácia tvoriaca výborný pomer ceny/kvality.
 

-
V prípade samovoľného vysunutia drôtu
ho vpletieme naspäť krútením drôtu
smerom doprava. Toto je súčasne spôsob
nadpájania dvoch roliek spletením.

Univerzálnosť
Rôzne výšky, priemery drôtov a okatosť 5x5cm predurčujú toto klasické, ale kvalitné oplotenie k univerzálnemu použitiu.

Prispôsobivosť
FLUIDEX je možné použiť do každého terénu, pretože je schopný veľmi dobre kopírovať terénne nerovnosti. Na rozdiel od iných typov si až na extrémne zmeny sklonu terénu nevyžaduje odskoky plota.

e-shop

FLUIDEXFluidex 522 PRO_50/2.20/1.25/25 6005
Cena bez DPH: 61.316 € / 1 ks
Cena s DPH: 73.58 € / 1 ks
Fluidex 522 PRO_50/2.20/1.25/25 6005
Cena bez DPH: 61.316 € / 1 ks
Cena s DPH: 73.58 € / 1 ks
Fluidex 522 PRO_50/2.20/1.50/25 6005
Cena bez DPH: 73.503 € / 1 ks
Cena s DPH: 88.2 € / 1 ks
Fluidex 522 PRO_50/2.20/1.60/25 6005
Cena bez DPH: 78.429 € / 1 ks
Cena s DPH: 94.11 € / 1 ks
Fluidex 522 PRO_50/2.20/1.80/25 6005
Cena bez DPH: 88.667 € / 1 ks
Cena s DPH: 106.4 € / 1 ks
Fluidex 522 PRO_50/2.20/2.00/25 6005
Cena bez DPH: 101.468 € / 1 ks
Cena s DPH: 121.76 € / 1 ks

Objednať množstvo:

Referencie

  • SKLÁDKA ODPADOV Šulekovo

    4-hranné oploteni FLUIDEX 522 v kombinácii so stĺpikom Štandard na platni a bavoletmi ŠTANDARD s ostnatým drôtom ATAC.

  • RODINNÝ DOM Borinka

    Oplotenie rodinného domu v Borinke tvorí 4-hranné oplotenie FLUIDEX 522 a stĺpiky UNIVERS v zelenej farbe na betónovom múriku.

  • APEL SLOVAKIA Kežmarok

    Kombináciou oplotenia výrobnej haly spoločnosti Aspel Slovakia, Kežmarok je FLUIDEX so stĺpikmi ŠTANDARD.