VITALIS ECO

Ekonomické riešenie

Vďaka svojim parametrom vytvára panel VITALIS ECO spolu so stĺpikom UNIVERS, GLOBO, UNO ekonomické panelové oplotenie.

VITALIS PREMIUM

Ekonomické riešenie

Vďaka svojim parametrom vytvára panel VITALIS PREMIUM spolu so stĺpikom AXOR ekonomické oplotenie.

AXIS S

Dostatočná odolnosť

Vďaka svojim malým okám 100 x 50 mm je dostatočne odolný. Montuje sa so stĺpikom AXOR. Zodpovedá potrebám priemyselných a obytných zón.

AXIS SR

Malé očká pre zvýšenú bezpečnosť

Je unikát na trhu. Jeho prelisy, zmenšené oko 100 x 50 mm a priemer drôtu 5 a 6 mm zvyšujú bezpečnosť plota.

AXIS C

Klasický a estetický

S okom 200 x 50 mm a priemerom drôtov 5 mm je klasický sériový typ, ktorý zodpovedá požiadavkám klientov na estetický plot.

AXIS D

Zosilnená ochrana

Je tvarovo rovnaký ako AXIS DR. Slúži ako účinná ochrana priemyselných priestorov,

AXIS DR

Ochrana bezpečnostných zón

Je plochý a zároveň najmasívnejší panel z celej série systému AXIS Design.Odporúča sa k oploteniam citlivých priemyselných celkov,

AXOR SURETE

Účinná prevencia

AXOR SURETE je ideálne fasádové oplotenie vhodné k oploteniam rodinných domov, k radovým zástavbám, štátnym a správnym celkom.

AXOR CLASSIC

Osvedčená ochrana

AXOR CLASSIC je ideálne fasádové oplotenie vhodné k oploteniam rodinných domov, k radovým zástavbám, štátnym a správnym celkom.